หน่วยทหารก่อสร้างศาลาแท่นพระโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน

หน่วยทหารก่อสร้างศาลาแท่นพระโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลาประมาณ 09.00 น. พี่บ้านปางหก

หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ จ.น่าน และเจ้าหน้าที่ อส.จาก อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับชาวบ้าน ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ลื้อ ศาลาแท่นพระ ที่ผุพัง ออกจากบริเวณที่ตั้งอยู่เดิม

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจะดำเนินการ ก่อสร้างแท่นพระขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียน ใช้เป็นที่ สวดมนต์ไหว้พระหลังเคารพธงชาติ เวลาเช้าต่อไป พ.อ.ดร. รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 31 เผยว่า

เนื่องจากทางโรงเรียนปางหก ได้รับการสนับสนุนจากเงินจาก ภาคีกัลยานิมิตร พิชิต covid น่าน และ ผู้มีจิตกุศล ได้ ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อก่อสร้างศาลาแท่นพระ ที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน

ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแรงงาน ที่จะช่วยในการก่อสร้างศาลาแท่นพระ นางนิลัดดา เพตะกร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปางหก จึงได้ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 31 และกรมทหารพรานที่ 33 เจ้าหน้าที่จาก อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยในการก่อสร้างแท่นพระ ดังกล่าวในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หน่วยทหารก่อสร้างศาลาแท่นพระโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน

Military unit to build a pavilion at the monk’s school In the wilderness along the border today (February 17, 2021) at approximately 9:00 am, Ban Pang Six Village

No. 5, Huai Kon Sub-district, Chalerm Prakiat District, Nan Province, Col. Dr. Mobile Development 31 Regional Development Office 3 Military Development Command

Along with the personnel of the units together with the military unit in the Nan province and the SAO officers from Chalerm Phra Kiat Along with the villagers Have come together to help Lue pavilion at the decaying Buddha image from the original location

To improve the area To carry out Construction of a new monk altar For students to use as a place of prayer to pay respect to the Buddha after the national flag The next morning, Col. Rathnontharatanasopon, unit commander Mobile development 31 revealed that

Because the school Pang Hok Funded by money from Parties, Kalyanimitpichit, covid Nan and charitable people have donated money to help. To build a pavilion At school in the wilderness along the border

In which the school still lacks labor To assist in the construction of the pavilion Phra Nang Niradda Petakorn, Director of Ban Pang Hok School Therefore asked for help From the Mobile Development Unit 31 and the 33rd Ranger Regiment, officers from Chalerm Prakiat To assist in the construction of the monk altar As mentioned this time Until it is accomplished well

สนับสนุนโดย ufa

อินทนนท์ฟินไม่เลิก เหมยขาบโผล่ 3 วันติด แม้อุณหภูมิขยับขึ้นมาแล้ว

อินทนนท์ฟินไม่เลิก เหมยขาบโผล่ 3 วันติด แม้อุณหภูมิขยับขึ้นมาแล้ว เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นเวลา 3 วันแล้วที่อากาศทางภาคเหนือ หนาวเย็นในตอนเช้า ซึ่งหนาวทั้งพื้นราบ และบนดอยสูง โดยเฉพาะบนดอย อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดทั้งวัน

ที่ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงสดใส นักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันแล้ว ภายหลังจากทราบว่ามีเหมยขาบโผล่ให้เห็นสวยงามติดต่อกันถึง 3 วัน บางคนก็ตื่นเต้นถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่

ขณะเดียวกันจุดชมวิวกิ่วแม่ปานก็งดงามมากสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ยามเช้าและทะเลหมอกได้อย่างไม่ผิดหวัง ซึ่งอุณหภูมิเช้าวันนี้วัดได้ต่ำสุด 4 องศาฯ ที่กิ่วแม่ปาน ยอดดอย 5 องศาฯ และที่ทำการอุทยานวัดได้ 10 องศาฯ นับว่าอุ่นขึ้นมาแล้ว หลังจากที่ 2 วันก่อนอยู่ที่ 0 องศา

ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 12 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าการคาดหมายสภาวะอากาศ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้าบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วย

อินทนนท์ฟินไม่เลิก เหมยขาบโผล่ 3 วันติด แม้อุณหภูมิขยับขึ้นมาแล้ว

Inthanon does not quit, Mei Khap appeared for 3 days, even though the temperature has risen at 07:30 on February 12, 64

for 3 days in the northern weather. Cold in the morning Which is cold on both the flat and on the high mountain,

especially on the mountain The weather is quite cold all day. At Doi Inthanon, Chom Thong District, Chiang Mai Province, the weather is still bright. Tourists brought up to experience the cold weather together.

After knowing that Mei Khap appeared beautifully for 3 days in a row, some people were excited to take pictures and keep them.

At the same time, Kew Mae Pan viewpoint is very beautiful, you can see the morning sun and sea of ​​mist without disappointment. This morning’s temperature was measured at a minimum of 4 degrees at Kio Mae Pan,

the top of Doi 5 degrees, and the office of the park measured 10 degrees, counted warming up after 2 days before at 0 degrees.

The Northern Meteorological Center reported that at 7:00 am on February 12, 64, the area of ​​moderate high pressure or cold air mass still covered upper Thailand.

The northern region is still cold and foggy in the morning. Cool to cold weather With some fog in the morning, the mountain top has a cold to frosty climate Please be careful with your parents and siblings about your health.

สนับสนุนโดย ufa

สพร.19 เชียงใหม่ บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

สพร.19 เชียงใหม่ บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ภายใต้โครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

ในหัวข้อเรื่องการสังเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมความรู้และทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดและปรับใช้กับความรู้ที่ได้รับหลังผ่านการอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เป็นการดำเนินงานตามแผนบูรณาการความร่วมมือฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ

และให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ซึ่งเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

มีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเข้ารับการอบรมในโครงการ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สพร.19 เชียงใหม่ บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

Sor Por. 19 Chiang Mai integrated assistance to the punishment. On February 9, 2021 Mrs. Nathamon Pattamasukon, Director of the Institute of Skill Development 19 Chiang Mai assigned the staff. Training to educate prisoners Under the scheme “Khok Nong Na of Kindness and Hope, Department of Corrections”

On the topic of microbial synthesis by sunlight To enhance knowledge and skills related to agriculture Able to apply the knowledge and skills gained further and apply it to the knowledge gained after training. Royal Project in His Majesty King Vajiralongkorn

“Khok Nong Na of Kindness and Hope, Department of Corrections” to provide assistance to prisoners who have been released under the Royal Decree of Amnesty B.E. It is the implementation of the integrated labor skill training cooperation plan for inmates / youths at the conservatory

And provide assistance to those who pass the royal project training in His Majesty King Vachiraklao “Khok Nong Na of Kindness and Hope, Department of Corrections” in which the Central Prison of Chiang Mai

There were 200 inmates who received royal pardons attended training in the project during 1 – 15 February 2021 at Chiang Mai Central Prison, San Mahaphon Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province.

สนับสนุนโดย ufa

กาดหลวง กาดเมืองใหม่คึกคัก แห่ซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน

กาดหลวง กาดเมืองใหม่คึกคัก แห่ซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ใน จ.เชียงใหม่ บริเวณกาดหลวง และกาดเมืองใหม่

พบว่า มีประชาชนออกมาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อจัดเตรียมไหว้บรรพบุรุษในช่วงวันตรุษจีนกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ตามแผงค้าในกาดหลวง โดยเฉพาะจุดขายขนมสารพัดชนิด

ทั้งขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมสาลี่ ถ้วยฟู และเครื่องเซ่นไหว้ กระดาษเงิน กระดาษทอง สารพัดสินค้าเพื่อใช้ในช่วงวันตรุษจีน

มีผู้คนหนาแน่น เข้าคิวรอซื้อกันเป็นจำนวนมาก เป็นบรรยากาศเดิม ๆ ที่สดใสในกาดหลวงของผู้ค้าหลาย ๆ แผง เช่นเดียวกับย่านกาดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่ง ค้าปลีก พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไก่ อาหารทะเล

พบว่า มีประชาชนมาตระเวณเลือกซื้อกันคับคั่ง ส่งผลให้ บริเวณย่าน ถ.เมืองสมุถทร และ ถ.วังสิงห์คำ ฝั่งติดลำน้ำแม่ปิง ย่านขายผลไม้นานาชนิด รถติดเป็นระยะ ๆ

กาดหลวง กาดเมืองใหม่คึกคัก แห่ซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน

Kad Luang Parade to buy offerings for the Chinese New Year The reporter reported that The atmosphere of buying offerings during the

Chinese New Year festival of Chinese Thais in Chiang Mai, Kad Luang area And new town Gad

Found that people came out to buy offerings In order to prepare to pay respect to ancestors during the Lunar New Year However,

according to the trade stall in Kad Luang Especially the selling point of various kinds of snacks

Including candies, candies, pears, fluffy cups, and offerings of paper, silver, gold paper, various products for use during the Chinese New Year

Crowded Queuing to buy a lot It is the same bright old atmosphere in the Kad Luang area of ​​many vendors, just like the

Kad Muang district Which is a wholesale and retail source of plants, vegetables, fruits, meat, chicken, seafood

It was found that there was a lot of people traveling and shopping, resulting in the area of ​​Muang Samuthathorn Road

and Wang Sing Kham Road adjacent to the Mae Ping River. Various fruit sales districts Traffic jams periodically

สนับสนุนโดย ufa

ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 33 เร่งช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในบ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ได้เกิดพายุฝนลม กระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ ซึ่งแรงลมพายุ ได้พักบ้านเรือนประชาชน ในตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง ได้รับความเสียหายจำนวน 45 หลังคาเรือน

ส่วนหลังคาบ้าน ถูกลมพักปลิว แตกหักเสียหาย โดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือบ้านกิ่วแลป่าเป้า ได้รับความเสียหาย 12 หลังคาเรือน สำหรับบ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้น นอกจากหลังคาบ้าน ที่ถูกลมพายุพัดปลิวหายไป จำนวนมากแล้ว

ผนังของบ้านชั้นสอง ยังได้รับความเสียหายด้วย เจ้าของบ้านต้องขนย้ายสิ่งของ ที่จำเป็นลงมาพักอยู่ชั้นล่างชั่วคราว ทั้งนี้หลังจากที่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ซ่อมแซมหลังคาบ้านจนแล้วเสร็จ จะช่วยเก็บกวาดทำความสะอาด บ้านเรือนประชาชน

รวมทั้งสถานที่สาธารณะ ของชุมชนให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป ซึ่งชาวบ้านได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่ช่วยเหลือประชาขนในครั้งนี้ด้วย

ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

To help the victims of the hurricane In Mae Wang district Chiang Mai Province On Monday, February 8, 2021, volunteer forces from the 33rd Army Territory rushed to help repair the roofs. People experiencing the storm In Ban Kio Lae Pa Pao, Village No. 3, Ban Kad Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province

After yesterday afternoon There have been storms, gusts of wind and hail in many areas. Gale force Have stayed at people’s houses In Ban Kad sub-district, Mae Wang district, 45 houses were damaged.

The roof of the house was blown away by the wind and damaged. With the villages most affected Is Ban Kiew Lae Pa Pao The most damaged houses were damaged 12 houses. Apart from the roof of the house That was blown away by the storm

The walls of the second floor house Also damaged Homeowners have to move things Necessary to temporarily come down to stay on the ground floor After the personnel of the 33rd Army Territory had completed roof repairs. Will help clean up People’s houses

Including public places Of the community to return to its original state In which the villagers thanked all the military personnel for helping the civil service this time

สนับสนุนโดย ufa

เชียงใหม่ 19 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น กำลังปานกลาง ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณ อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 06:00 วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศา บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศา ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศา
บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 14 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33 – 34 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศา
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่
อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33 – 34 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33 – 35 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufa

เชียงใหม่ 19 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุม ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้บริเวณดังกล่าว ยังคงมีอากาศเย็น ถึงหนาว ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 2 องศา กับมีหมอก ในตอนเช้า สำหรับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุม อ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเหนือ มีอากาศเย็น ถึงหนาว กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศา
บริเวณยอดดอย อากาศหนาว ถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น ถึงหนาว กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศา
บริเวณยอดภู อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 15 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 32 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufa

มช. เตรียมนำกล้อง CCTV มาใช้ พร้อมประสานกล้องตรวจจับอัจฉริยะ Ai

มช. เตรียมนำกล้อง CCTV มาใช้ พร้อมประสานกล้องตรวจจับอัจฉริยะ Ai เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.อ.เจนโสภา ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ

พร้อมทีมงานจราจรเชียงใหม่ ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมทีมงาน ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย

โดยใช้กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (กล้องcctv)เพื่อใช้ในการกวดขัน วินัยจราจรภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ จะได้มีประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ ในการนำกล้องตรวจจับ อัจฉริยะ Ai

มาใช้ในการตรวจจับ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะสอดคล้อง นโยบายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564

โดยทางจราจรเชียงใหม่ ได้ประสานขอความรู้ ในการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการจัดระบบ การจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจร ควบคู่การนำ เทคโนโลยีมาบังคับใช้ กฎหมายเพื่อสร้างวินัยจราจร เริ่มจากตัวผู้ขับขี่ต่อไป

มช. เตรียมนำกล้อง CCTV มาใช้ พร้อมประสานกล้องตรวจจับอัจฉริยะ Ai

CMU prepares to bring CCTV cameras to be used and coordinate Ai intelligent detection cameras on Monday, February 1, 2021 at approximately 10.00 am. Registrar of Traffic Work Group

With the Chiang Mai traffic team Welcomes Associate Professor Prasert Rerkriangkrai, Vice President of Chiang Mai University

With the Smart City Management Center team Chiang Mai University There is an information technology development project to monitor

and record driver information. motorcycle Who do not wear a helmet Using closed-circuit television cameras (cctv cameras)

for use in the narrowing Traffic discipline within the area Chiang Mai University in this smart city management center Xiang New University

Will have publicity Cooperation In the introduction of the intelligent sensing camera Ai

Used to detect Motorcyclist Who do not wear a helmet Chiang Mai University entrance Which will correspond Chiang Mai Province Announcement Policy: Letting wearing a helmet 100 percent be an agenda of Chiang Mai Province in 2021.

By traffic in Chiang Mai Have coordinated for knowledge In system development Technology to organize traffic systems and solve traffic problems coupled with the application of technology Laws to Discipline Traffic Starting from the next driver

สนับสนุนโดย ufa

ดอกกุหลาบพันปี บานสะพรั่งรอนักท่องเที่ยวแล้ว ที่กิ่วแม่ปาน

ดอกกุหลาบพันปี บานสะพรั่งรอนักท่องเที่ยวแล้ว ที่กิ่วแม่ปาน วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เผยว่า

ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาว ในช่วงท้ายของปีนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางอุทยาน ได้มีคำสั่งให้ปิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ทำให้นักท่องเที่ยว ต่างถิ่นไม่สามารถ ที่จะขึ้นไปเที่ยวได้ ขณะนี้ได้เปิดเป็นวันแรก ให้นักท่องเที่ยว ได้เที่ยวชมแล้ว ซึ่งบรรยากาศ ค่อนข้างจะเงียบเหงา เนื่องจากวันแรก ยังไม่ค่อยมีใครทราบ ว่าเปิดบริให้การ แต่หลังจากนี้ นักท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคัก เป็นปกติ

สำหรับเช้าวันนี้ อุณหภูมิยังหนาวเย็น วัดได้ต่ำสุดที่ 6 องศา ทั้งยอดดอย และกิ่วแม่ปาน ส่วนที่ทำการอุทยาน 10 องศา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นำเสนอนักท่องเที่ยว ตอนนี้ที่กิ่วแม่ปาน ยังมีดอกกุหลาบพันปี กำลังเบ่งบาน รอรับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบ ความงดงาม

นอกจากจุดท่องเที่ยวเหล่านี้แล้วยังมีอีกหลายจุดเปิดให้บริการทั้งหมด น้ำตก และนาขั้นบันไดก็เปิดทุกจุด ในขณะที่กิ่วแม่ปานนั้นยังสวยงาม ยังมีทะเลหมอกกระทบกับพระอาทิตย์ยามเช้างดงามเหมือนเดิม

ดอกกุหลาบพันปี บานสะพรั่งรอนักท่องเที่ยวแล้ว ที่กิ่วแม่ปาน

A thousand years roses Bloom already waiting for tourists At Kio Mae Pan, Monday, February 1, 2021, around 8.00 am Head of Doi Inthanon National Park, Chom Thong District, Chiang Mai Province said

Inviting tourists Came up to experience the cold weather At the end of this year After previously, the park has ordered it to close. To prevent the spread Of the COVID-19 virus

Make tourists Foreigners cannot To be able to travel It is now open for the first day. To tourists I have visited and the atmosphere is quite lonely. Because the first day Little is known yet. That the service is open But after this Tourists will return to normal activity.

For this morning The temperature is still cold Measured as low as 6 degrees, both the top of Doi and Kio Mae Pan. The office of the park 10 degrees, however, what offers tourists Now at Kio Mae Pan There is still a thousand-year-old rose in bloom waiting to receive tourists who appreciate beauty.

In addition to these tourist spots, there are many other sightseeing spots all open. Waterfalls and terraced rice fields are all open. While Kio Mae Pan is still beautiful Still has the sea of ​​mist hitting the morning sun, beautiful as before

สนับสนุนโดย ufa

จยย.ตัดหน้ารถพ่วง 18 ล้อ ลากไปกว่า 100 เมตร จนเกิดไฟลุกไหม้

จยย.ตัดหน้ารถพ่วง 18 ล้อ ลากไปกว่า 100 เมตร จนเกิดไฟลุกไหม้ เมื่อช่วงเย็น วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งว่า มีรถพ่วง 18 ล้อ ชนกับรถจักรยานยนต์ ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

จนเกิดไฟลุก ท่วมทั้งคัน จึงได้ประสานหน่วยกู้ภัย และรถดับเพลิง เทศบาลนครเชียงราย รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ พบรถพวง 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 70-2030 พะเยา

ไฟกำลังลุกไหม้ทั้งคัน โดยที่ใต้ท้องรถ บริเวณล้อหน้า มีรถจักรยานยนต์ ไม่ทราบยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน ขยว 26 เชียงราย ถูกไฟลุกไหม้ด้วยเช่นกัน

จากการสอบถาม นายสะแมน หุ่นดิษ อายุ 48 ปี คนขับรถบรรทุก ได้เล่าว่า ตนได้ขับรถพ่วง 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 70-2030 พะเยา

ขับมาจากกรุงเทพ พอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ เป็นสี่แยกไฟแดง ก่อนถึงวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ได้มีรถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาชายคนหนึ่ง พุงออกมาจากบริเวณ สี่แยกไฟแดง อย่างกระชั้นชิด จึงเหยียบเบรค แต่เพราะเป็นรถบรรทุก 18 ล้อ มีน้ำหนักมาก ทำให้ระยะเบรคไม่ทัน จึงได้ชนกับรถจักรยานยนต์ คันดังกล่าว และลากไปตามถนนกว่า 100 เมตร

จนทำให้รถจักรยานยนต์ เกิดไฟลุกท่วม จึงรีบลงจากรถพ่วง และช่วยเหลือนักศึกษา ชายคนดังกล่าว ออกมาจากใต้ซากรถ ได้ทันเวลา โดยนักศึกษาคนดังกล่าว มีแผลถลอกตามร่างกาย และได้รับบาดเจ็บจากไฟคลอก บริเวณท่อนขา และแขน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้ทำการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป

จยย.ตัดหน้ารถพ่วง 18 ล้อ ลากไปกว่า 100 เมตร จนเกิดไฟลุกไหม้

The motorcycle cut off the front of the 18-wheel trailer towing for more than 100 meters until the fire started. On Thursday evening, January 28, 2021 past the police.

Muang Chiang Rai Police Station Was informed that an 18-wheel trailer had collided with a motorcycle At the intersection of a red light Huay Pla Kung Temple, Mueang District, Chiang Rai Province

Until the fire flooded the whole vehicle, so the rescue team coordinated And fire engine Chiang Rai Municipality Run away to investigate the scene The officer found a 18-wheel vehicle,

registration number 70-2030, Phayao, the fire was burning the whole vehicle. Under the car Front wheel area Have a motorcycle Unknown brand Registration number No. 26 Chiang Rai was also burned down by fire.

Inquiring about Mr. Saman Hondit, 48, the truck driver said that he had driven a 18-wheel trailer, registration number 70-2030, Phayao, from Bangkok.

Upon arriving at the scene of the accident At a red light intersection Before reaching Huai Pla Kung Temple, Rim Kok Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province

Have got a motorcycle Of a male student The belly came out from the intersection with a sudden red light.

So hit the brakes But because it is a truck with 18 wheels, it has a lot of weight, causing the braking distance Therefore collided with the motorcycle and dragged over 100 meters on the road

Until the motorcycle A fire broke out Therefore hurried to get off the trailer And help students Said man Out from under the wreck in time by the student There are wounds on the body. And injured from the fire to the legs and arms, which rescues. Gave first aid and rushed to the hospital

สนับสนุนโดย ufa