โรงพยาบาลราชเวช ลงพื้นที่ตรวจโรคโควิด-19 ฟรี ! ที่ตลาดสามแยกสันทราย

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ตลาดสามแยก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทางทีมแพทย์พยาบาลของ โรงพยาบาลราชเวช จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมทำงานภาคสนาม ลงพื้นที่รับตรวจโรคโควิด-19 ฟรี ที่ตลาดสามแยก โดยทางตลาดได้ประสานทางทีมแพทย์และพยาบาลชุดดังกล่าว มาให้บริการประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามแยกทุกคน โดยตรวจให้ฟรี เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า โควิด-19 ในประเทศไทย

แม่ค้าเริ่มขายอาหารเจ เริ่มต้นที่ถุงละ 10 บาทเท่านั้น แม่ค้าบอกว่าปกติจะขายอาหารเหนือ วันนี้เริ่มขายอาหารเจ ยาวไปอีก 10 วัน เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า และการที่ทีมแพทย์พยาบาลลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 ให้ฟรี ก็อุ่นใจที่มาขายของ ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีสุขภาพดีทุกคน ก็ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตลาดของเราด้วย

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เปิดนิทรรศการเป็นรอบปฐมฤกษ์

เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมรดกอาเซียน พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ภาคภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

สำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองแห่งนี้ ได้เปิดเป็นรอบปฐมฤกษ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จัดสร้างนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง ด้วยวิธีเทคนิคปูนปั้น-หินเทียม

สำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ซึ่งเทียบกับระยะทางจริงของเส้นทางภายในถ้ำหลวงที่ได้สำรวจแล้ว ด้วยการวัดระยะทางจากปากถ้ำหลวงจนถึงเนินนมสาว ซึ่งเป็นจุดที่พบทั้ง 13 ชีวิต รวม 2,315 เมตร ตลอดเส้นทางของนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองจะประกอบไปด้วยลักษณะทางธรณีที่อยู่ภายในถ้ำหลวง ไม่ว่าจะเป็นโถงจุดบัญชาการ สามแยก จุดที่นาวาตรี สมาน กุนัน หมดสติขณะปฏิบัติการ และเนินนมสาว โดยมีการจัดวางหุ่นปั้นจำลองเหตุการณ์และรูปภาพจริงภายในถ้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาชมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์อีกด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดให้วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ยกให้เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากถึง 12,000 ไร่ เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิมมิให้ถูกทำลาย และเพื่อประโยชน์ของประเทศ ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือนันทนาการของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เร่งซ่อมบำรุงถนน เส้นทาง เสริมส่งกิจกรรมท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น

เร่งซ่อมบำรุงถนน เส้นทาง เสริมส่งกิจกรรมท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในส่วนของถนนชุมชน ที่จะเป็นเส้นทางสายรองใช้สัญจรในชีวิตประจำวัน บางสายเมื่อมีถนนสายหลักตัดใหม่ขึ้นมา อาจจะส่งผลให้ทางสายรอง ขาดการดูแลจนสภาพผิวทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ กรมส่งเสริมการงท้องถิ่น ได้จัดทำแผน เร่งซ่อมบำรุงถนน พัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีกว่า 781,296 สายทาง จะเป็นถนนคอนกรีตราวๆ 180,444 กม. ถนนลาดยางอีก 123,831 กม.และถนนลูกรังประมาณ 293,392 กม.

“ถนนสายทางส่วนใหญ่ต้องเปิดข้อมูล ข้อเท็จจริงกันว่าเป็นพื้นที่ป่าอยู่ในความดูแลของป่าไม้ และอุทยานฯ การจะจัดสรรงบหรือดำเนินการใด ๆ มีขั้นตอนจนกระทั่งมีมาตรการล่าสุดให้กระทรวงทรัพยากรฯ เป็นเจ้าภาพ รวบรวมข้อมูลที่มีปัญหา มีพิกัดพื้นที่อยู่ในป่าสงวน, อุทยาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน”

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถนนบางสายแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ก็จัดงบลงไปไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อน เขตป่าต้องทำเรื่องขออนุญาตประกอบงบฯ กว่าจะอนุญาตก็ไม่ทันการณ์ หลาย ๆ เส้นทาง ต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใช้งบบริจาค แล้วลงแรงช่วยกันซ่อมผิวทางให้พอสัญจรผ่านได้ เป็นต้น

ด้านกรมทางหลวงแจ้งว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานใสังกัดไม่ว่าจะเป็นแขวงการทาง, หมวดการทาง เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงถนน ในความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความเส้นทางท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้หลาย ๆ สายทาง มีความสวยงาม มีธรรมชาติที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการติดตั้งป้ายแนะนำจุดชมวิว ติดตั้งป้ายเตือน, ป้ายระวัง, ป้ายแนะนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่เสี่ยงหักโค่น ขวางถนน ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น หรือที่จอดรถและช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้

รวบได้ 1 ราย วัยรุ่นป่วนเมืองลำพูน ปาระเบิดใส่คู่อริ ช่วงวันหยุด

รวบได้ 1 ราย วัยรุ่นป่วนเมืองลำพูน ปาระเบิดใส่คู่อริ ช่วงวันหยุด กรณีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันจำนวนมากในเขต อำเภอเมืองลำพูน เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันหยุด กลุ่มวัยรุ่นใช้รถ จักรยานยนต์ขับวนไปทั่วเมืองลำพูน โดยบางคนก็มีมีด ท่อนไม้ และวัตถุระเบิดปิงปอง เมื่อเจอคู่อริก็จะโยนใส่กันและมีการรุมทำร้ายและวิ่งหลบหนี กันอย่างอลหม่าน ทำให้ชาวบ้านต่างหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกรงจะไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และมีการโพสต์ลงในโลกโชเซียลด้วยว่า ขอให้ตำรวจเร่งติดตามวัยรุ่นมาลงโทษเนื่องจากมองว่าตำรวจโดยเฉพาะสายตรวจไม่มีน้ำยาที่จะปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้

ต่อมาทาง พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองลำพูนทำการตรงวจสอบและติดตามกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองเหล่านี้มาลงโทษ เนื่องจากมองว่าทำผิดกฎหมายและสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านลำพูน

จนกระทั่งต่อมา ทาง พ.ต.ท.ภาดล กะนะลัย สว.สส.สภ.เมืองลำพูน ได้ติดตามสืบสวนหาตัวกลุ่มวัยรุ่นรายหนึ่งซึ่งทราบว่ามีบ้านอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และได้ขอหมายค้น พบตัววัยรุ่นรายหนึ่ง อายุ 17 ปี พร้อมด้วยของกลางวัตถุระเบิดทำเอง กระสุนปืนขนาด .22 ขนาด .38 จึงควบคุมตัวไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองลำพูน ขณะเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นคนอื่น ๆ จากการสอบปากคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อผู้ก่อเหตุหมดแล้ว ขอให้ทางผู้ปกครองนำตัวมามอบให้ตำรวจเพื่อสอบสวน หากไม่มาจะออกหมายเรียก และยังไม่มาอีกก็จะออกหมายจับทันที

จังหวัดแพร่จัด “บวร On Tour” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ และชุมชน

เมื่อวันจัทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บวร On Tour” ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วธจ.แพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชนพลังบวร ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมต่อไป โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ กล่าวต้อนรับคณะ”บวร On Tour”ประกอบไปด้วย นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรี ตำบลช่อแฮ นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ และคณะจำนวน 30 คน

ชมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน โรงเรียนเมืองแพร่ และคณะบวร On Tour ออกเดินทางโดยรถราง เยี่ยมชมการสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ “เสน่ห์ฝ้าย” ชมอาณาจักรของสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่น ชมการสาธิตผ้าด้นมือ ณ แหล่งเรียนรู้ คุณปภารัช กระจ่างแก้ว ชมการสาธิตการทำเมี่ยง ณ แหล่งเรียนรู้ คุณบัวเตียว ธรรมเมือง ชมการแสดงของชมรมสุขภาพดีบ้านพันเชิง ชมการสาธิตการแปรรูปสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร คุณกาญจนา ทองคำ เที่ยวชมวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์วิถีพอเพียง คุณวิชิต ทุ่งสวย เที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ และสวนสมุนไพร คุณอัมราพร มุ้งทอง เที่ยวตลาดต้องชม ลานพระธาตุช่อแฮ และผ่อนคลายแช่มือและเท้าด้วยสมุนไพร (สมาธิบำบัด) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.แพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ในวันเดียวกันนึ้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านไทรย้อย จัดกิจกรรมเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย โดยมี นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิด, นางศรีนวล ก๊กไม้ ผู้ใหญ่บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 2 กล่าวรายงานการดำเนินงาน ท่ามกลางส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้​นำ​ท้องถิ่น​ ร่วมกิจกรรม รวมทั้งการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน กรอยทอด, น้ำพริกน้ำย้อย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วัดถ้ำผาตั้ง สวนเกษตรทฤษฎี​ใหม่น้อมนำหลักของปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​

กิ่งกาชาดร่วมปกครอง อำเภอแม่สรวย ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลป่าแดด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่่ผ่านมา นายรามสูตร อินทรศร ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่สรวย ได้รับมอบหมายจาก นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย นำคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ร่วมกับปกครองอำเภอแม่สรวย สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เดินทางไปมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาของ นายประเสริฐ วุยแม บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ในบ้านจำนวน 6 คน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ต่อไป

เส้นทางการทำงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ

จากมติ ครม.เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้รับแต่งตั้ง ให้มาทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แทนนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งเกษีนณอายุราชการ ทำให้ พี่น้องประชาชนชาวแพร่ ได้สมหวังดั่งความตั้งใจ ได้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คนที่ 55 เมื่อเปิดปูมประวัติ ของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ พบว่า เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2506 เหลืออายุราชการอีก 3 ปี นายสมหวัง พ่วงบาง โพ มีภูมิลำเนา 2 จังหวัด อุตรดิตถ์และ แพร่ ถือว่าเป็นคนแพร่ก็ว่าได้ ใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดแพร่ รับราชการวนเวียนจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่เป็นส่วนใหญ่

การศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ที่โรงเรียนเด่นไชยประชานุกุล และจบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 7 ที่โรงเรียนเด่นไชยประชานุกุล อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ.2519 ด้วยคะแนน ร้อยละ 88 และเป็นหัวหน้าห้อง เรียนหนังสือดีมาก
– มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (34) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ)
– รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม
– โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่น 91
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 46
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น 51


ประวัติการรับราชการ
– พ.ศ. 2547 (1 พฤศจิกายน) นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2547 (22 พฤศจิกายน) นายอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2550 (8 มกราคม) นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2551 (24 พฤศจิกายน) นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2554 (30 กันยายน) นายอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2554 (13 ธันวาคม) นายอำเภอท่าฟาก จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2555 (8 พฤษภาคม) นายอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
– พ.ศ. 2556 (11 มีนาคม) นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
– พ.ศ. 2557 (13 มกราคม) นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
– พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม) รักษาการปลัดจังหวัด จังหวัดแพร่
– พ.ศ. 2557 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
– พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ. 2560 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– พ.ศ. 2562 รองอธิบดีกรมการปกครอง
– พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร

ฝนตกหนัก อำเภอเมือง และ อำเภอขุนยวม ทำให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด สาเหตุมาจากต้นไม้ล้มฟาดใส่สายไฟฟ้า ทำให้ตัวเมืองและขุนยวม ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 4 ชั่วโมง ส่วนบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม ไฟฟ้าไม่มีใช้ทั้งคืน เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์ ผู้อำนวยส่วนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.ที่ผ่านมา สถานีเตือนภัยอัตโนมัติ ที่ได้มีการจัดตั้งในหลายพื้นที่ ได้รายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน ซึ่งโดยเฉลี่ยพบว่าแต่ละแห่ง ได้แก่ บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง ฯ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมงวัดได้ 82.5 มม. , บ้านทุ่งมะส้าน ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง มีฝนสะสม 12 ชั่วโมง 53.0 มม. และบ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา มีฝนสะสม 12 ชั่วโมง 63.0 มม.ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากและดินภูเขาถล่มไว้ด้วย สาเหตุเนื่องจากฝนที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ดินอุ้มน้ำไว้เต็มที่และเมื่อมีฝนตกลงมาอีก ปริมาณน้ำฝนจะหลั่งไหลไปตามลำห้วยจากที่สูงสู่ที่ต่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้อย่างง่ายดาย จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างต้นให้ระวังและพร้อมรับมือกับเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันด้วย

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนยวมว่า จากการที่มีต้นไม้ล้มใส่เสาและสายไฟแรงสูง บ้านแม่สุริน ทำให้เสาไฟฟ้าหักจำนวน 2 ต้นและสายไฟขาดจำนวน 3 เส้น ทำให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด นั้น การไฟฟ้า ฯ ได้ดำเนินการเคลียร์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดออกจากพื้นผิวการจราจร รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว เจ้าหน้าที่หมวดการทางขุนยวม ได้วางอุปกรณ์บอกทางบริเวณที่เกิดเหตุ และได้มีเครือข่ายการสายสื่อสาร ( โทรศัพท์ ) จำนวน 3 ราย ที่ได้รับผลกระทบและให้มาตรวจสอบสายสื่อสารของแต่ละค่ายด้วย

การจ่ายไฟฟ้าจาก แม่ฮ่องสอน จ่ายมาถึงสะพานห้วยมด ไฟจากแม่แจ่ม เชียงใหม่ จ่ายถึงหัวสะพานแม่สุริน ซึ่งได้ทำการปลดแคล้มป์ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด จะมีเพียงบ้านแม่สุริน บ้านเดียว ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในคืนนี้ โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขในวันที่ 9 กันยายน 2563 ต่อไป สำหรับพื้นที่ อำเภอขุนยวมทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้ ไฟใช้จากสถานี F6 แม่แจ่ม จ่ายทดแทนไฟฟ้าจากแม่ฮ่องสอน ขณะที่ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สายส่ง 115 KV ที่จ่ายให้ แม่ฮ่องสอน ดับไปแล้ว ต่อมาในช่วงหลังเที่ยงคืนสามารถแก้ไขปัญหาได้ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีไฟฟ้าใช้เป็นปกติ

โรงเรียนสองแควฯ รับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11

โรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 จาก พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563 โดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสุภาพ คำภิระ และ นางสาวดารณี เค็ตโลก เป็นตัวแทนไปรับโล่รางวัล โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมกันนี้สำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับสำนักงานพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติเเลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 11 ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากทั่วประเทศ จำนวน 150 โรงเรียน ระหว่างวันศุกร์ ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุมชม มวก 48 พรรษา วชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถนนสายแม่จัน-แม่อาย เปิดทางแล้ว หลังจากฝนถล่มหนัก

จากเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 ได้มีพายุฝนกระหน่ำหนักในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กับพื้นที่เขตติดต่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ต้นไม้โค่นล้มบน ถนนสายแม่จัน-แม่อาย บริเวณบ้านสันติสุข กีดขวางการจราจร จนกระทั่งรุ่งเช้าวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 รถยนต์ไม่สามารถผ่านเส้นทางสายนี้ได้

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.45 น. วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ แจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ทำการตัดไม้ที่ล้มขวางถนน และเคลียร์พื้นผิวถนนที่มีซากต้นไม้กิ่งไม้ขวางถนนออกจนแล้วเสร็จ ขณะนี้รถยนต์สามารถผ่านไปมาได้แล้ว

blackcat agency การตลาดออนไลน์