เร่งซ่อมบำรุงถนน เส้นทาง เสริมส่งกิจกรรมท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในส่วนของถนนชุมชน ที่จะเป็นเส้นทางสายรองใช้สัญจรในชีวิตประจำวัน บางสายเมื่อมีถนนสายหลักตัดใหม่ขึ้นมา อาจจะส่งผลให้ทางสายรอง ขาดการดูแลจนสภาพผิวทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ กรมส่งเสริมการงท้องถิ่น ได้จัดทำแผน เร่งซ่อมบำรุงถนน พัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีกว่า 781,296 สายทาง จะเป็นถนนคอนกรีตราวๆ 180,444 กม. ถนนลาดยางอีก 123,831 กม.และถนนลูกรังประมาณ 293,392 กม.

“ถนนสายทางส่วนใหญ่ต้องเปิดข้อมูล ข้อเท็จจริงกันว่าเป็นพื้นที่ป่าอยู่ในความดูแลของป่าไม้ และอุทยานฯ การจะจัดสรรงบหรือดำเนินการใด ๆ มีขั้นตอนจนกระทั่งมีมาตรการล่าสุดให้กระทรวงทรัพยากรฯ เป็นเจ้าภาพ รวบรวมข้อมูลที่มีปัญหา มีพิกัดพื้นที่อยู่ในป่าสงวน, อุทยาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน”

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถนนบางสายแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ก็จัดงบลงไปไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อน เขตป่าต้องทำเรื่องขออนุญาตประกอบงบฯ กว่าจะอนุญาตก็ไม่ทันการณ์ หลาย ๆ เส้นทาง ต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใช้งบบริจาค แล้วลงแรงช่วยกันซ่อมผิวทางให้พอสัญจรผ่านได้ เป็นต้น

ด้านกรมทางหลวงแจ้งว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานใสังกัดไม่ว่าจะเป็นแขวงการทาง, หมวดการทาง เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงถนน ในความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความเส้นทางท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้หลาย ๆ สายทาง มีความสวยงาม มีธรรมชาติที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการติดตั้งป้ายแนะนำจุดชมวิว ติดตั้งป้ายเตือน, ป้ายระวัง, ป้ายแนะนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่เสี่ยงหักโค่น ขวางถนน ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น หรือที่จอดรถและช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *