เยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัด และชุมชน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 09:00 น. แม่ครูบุญเอื้อ สีสด แกนนำกลุ่มผู้อาวุโสตำบลสันทราย และนายปิยพงษ์ ปัญญาดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ซึมเศร้า ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้อาวุโส เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหามีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความหลากหลาย ทางพหุวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ค้นหาศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหาในชุมชน ฯ “เชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน”

ในวันนี้ได้ทำการร่วมการแสดงออกถึงปัญหา และการแก้ปัญหาของตนเองและสังคมชุมชน ซึ่งก็มีประชาชน และเยาวชนเข้ามาร่วมมากขึ้นทุกวัน และยังได้นำเอาเยาวชนบางส่วนไปทำประโยชน์กับสังคมโดยการเข้าทำการพัฒนา วัดบ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดแล้วยังมีการติดป้ายต้นไม่พูดได้จำนวนหลายสิบป้ายเพื่อเป็นคำเตือน สุภาษิตไทย พุทธสุภาษิต ไว้เตือนใจเตือนความคิด ซึ่งก็ถือได้ว่าเริ่มมีเยาวชนจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทนเข้าทำการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *