เทศบาลนครลำปาง ร่วมทำกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” เมื่อวานวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลนครลำปาง ร่วมทำกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านของ นางเล็ง รัตนพิทักษ์ อายุ 104 ปี ในชุมชนนาก่วมเหนือ เพื่อให้กำลังใจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุซึ่งป่วยเป็นโรคชรา พิการทางการได้ยิน และเข่าติดเดินไม่ได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลนครลำปาง จะคอยให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป ณ บ้านของผู้สูงอายุในชุมชนนาก่วมเหนือ จังหวัดลำปาง

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *