เทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีการมอบหมายให้ รองฯสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ตั้งศูนย์แผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ แก่ผู้บริหารและคณะครูด้วย

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *