พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุม ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้บริเวณดังกล่าว ยังคงมีอากาศเย็น ถึงหนาว ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 2 องศา กับมีหมอก ในตอนเช้า สำหรับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุม อ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเหนือ มีอากาศเย็น ถึงหนาว กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศา
บริเวณยอดดอย อากาศหนาว ถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น ถึงหนาว กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศา
บริเวณยอดภู อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 15 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอก ในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 32 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *