พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวัออกเฉียงเหนือ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 06:00 วันอาทติย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศา
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 18 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศา
บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 11 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35 – 36 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33 – 35 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *