เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เพิ่มมาตรการในการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้สัตว์ในช่วงลมหนาวที่มานี้ กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้กล่าวถึงการดำเนินการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ในช่วงนี้ ที่มีอุณภูมิลดต่ำลงอย่างมาก โดยได้เพิ่มมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เนื่องจากสัตว์เลือดเย็นจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ง่าย รวมถึงลูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ต้องดูแลเป็นอย่างพิเศษ

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *