เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมรดกอาเซียน พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ภาคภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

สำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองแห่งนี้ ได้เปิดเป็นรอบปฐมฤกษ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จัดสร้างนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง ด้วยวิธีเทคนิคปูนปั้น-หินเทียม

สำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ซึ่งเทียบกับระยะทางจริงของเส้นทางภายในถ้ำหลวงที่ได้สำรวจแล้ว ด้วยการวัดระยะทางจากปากถ้ำหลวงจนถึงเนินนมสาว ซึ่งเป็นจุดที่พบทั้ง 13 ชีวิต รวม 2,315 เมตร ตลอดเส้นทางของนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองจะประกอบไปด้วยลักษณะทางธรณีที่อยู่ภายในถ้ำหลวง ไม่ว่าจะเป็นโถงจุดบัญชาการ สามแยก จุดที่นาวาตรี สมาน กุนัน หมดสติขณะปฏิบัติการ และเนินนมสาว โดยมีการจัดวางหุ่นปั้นจำลองเหตุการณ์และรูปภาพจริงภายในถ้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาชมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์อีกด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดให้วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ยกให้เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากถึง 12,000 ไร่ เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิมมิให้ถูกทำลาย และเพื่อประโยชน์ของประเทศ ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือนันทนาการของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *