อำเภอเวียงแหง ตั้งจุดตรวจเข้ม ! สกัดโควิด-19 ป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง เมื่อช่วงเย็นวานนี้ วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 18.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการนายอำเภอเวียงแหง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอวียงแหง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแหง, เจ้าหน้าที่ร้อยทหารม้า ที่1(ฐานพระธาตุแสนไห) ตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจยาเสพติดบ้านเมืองแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคลด่างด้าว และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *