ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 33 เร่งช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในบ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ได้เกิดพายุฝนลม กระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ ซึ่งแรงลมพายุ ได้พักบ้านเรือนประชาชน ในตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง ได้รับความเสียหายจำนวน 45 หลังคาเรือน

ส่วนหลังคาบ้าน ถูกลมพักปลิว แตกหักเสียหาย โดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือบ้านกิ่วแลป่าเป้า ได้รับความเสียหาย 12 หลังคาเรือน สำหรับบ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้น นอกจากหลังคาบ้าน ที่ถูกลมพายุพัดปลิวหายไป จำนวนมากแล้ว

ผนังของบ้านชั้นสอง ยังได้รับความเสียหายด้วย เจ้าของบ้านต้องขนย้ายสิ่งของ ที่จำเป็นลงมาพักอยู่ชั้นล่างชั่วคราว ทั้งนี้หลังจากที่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ซ่อมแซมหลังคาบ้านจนแล้วเสร็จ จะช่วยเก็บกวาดทำความสะอาด บ้านเรือนประชาชน

รวมทั้งสถานที่สาธารณะ ของชุมชนให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป ซึ่งชาวบ้านได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่ช่วยเหลือประชาขนในครั้งนี้ด้วย

ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

To help the victims of the hurricane In Mae Wang district Chiang Mai Province On Monday, February 8, 2021, volunteer forces from the 33rd Army Territory rushed to help repair the roofs. People experiencing the storm In Ban Kio Lae Pa Pao, Village No. 3, Ban Kad Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province

After yesterday afternoon There have been storms, gusts of wind and hail in many areas. Gale force Have stayed at people’s houses In Ban Kad sub-district, Mae Wang district, 45 houses were damaged.

The roof of the house was blown away by the wind and damaged. With the villages most affected Is Ban Kiew Lae Pa Pao The most damaged houses were damaged 12 houses. Apart from the roof of the house That was blown away by the storm

The walls of the second floor house Also damaged Homeowners have to move things Necessary to temporarily come down to stay on the ground floor After the personnel of the 33rd Army Territory had completed roof repairs. Will help clean up People’s houses

Including public places Of the community to return to its original state In which the villagers thanked all the military personnel for helping the civil service this time

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *