ห่มผ้าองค์พระธาตุปูแจ พระธาตุเก่าแก่อำเภอร้องกวาง เช้าวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09. น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี ห่มผ้าองค์พระธาตุปูแจ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุปูแจ

โดยมีพุทธศาสนิกชนในเขต อ.ร้องกวางและใกล้เคียงมาร่วมทำบุญในวันนี้เป็นจำนวนมากประวัติพระธาตุปูแจ จ.แพร่ พอสังเขป กล่าวว่าพระธาตุปูแจ เป็นโบราณสถานที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดแพร่ สร้างมาแต่โบราณนานหลายร้อยปี หลายยุคหลายสมัย

และมีเจ้าผู้ครองนครแพร่หลาย ๆ พระองค์ได้ บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นประจำเสมอมา พระธาตุปูแจ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระธาตุปูแจ ตั้งอยู่ที่บ้านบุญเริง หมู่ที่ 4 บ้านบุญเริง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน เป็น โบราณสถานแห่งชาติ พระธาตุปูแจประดิษฐานในเจดีย์สี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 4 เมตร สูง 4 เมตร บรรจุพระธาตุตาตุ่มข้างขวากระดูกข้อเท้า)

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุปูแจ เป็นโบราณสถานที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดแพร่ สร้างมาแต่โบราณนานหลายร้อยปี หลายยุคหลายสมัย และมีเจ้าผู้ครองนครแพร่หลาย ๆ พระองค์ได้ บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นประจำเสมอมา งานนมัสการพระธาตุปูแจ หรืองานขึ้นพระธาตุ ตรงกับวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี (เดือน5 เหนือ)

ตำนาน ในสมัยที่พระโพธิ์สัตว์เสวย พระชาติเป็นเนื้อทรายทองได้ถูกนายพรานติดตามรอยเป็นเวลานาน เมื่อเดินทางมาถึงเขาลูกนี้เกิดอาการบาดเจ็บ ขัดเบา (อาการของโรคปัสสาวะไม่ออก)ได้รับทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานาน 3 วัน จึงถึงแก่ความตาย

การเกิดขัดเบา(อาการของโรคปัสสาวะไม่ออก) ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ปวดแจ เมื่อพระโพธิ์สัตว์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้เสด็จมาเผยแพร่ธรรมให้ประชาชนถึงดอยม่วงคำ (อำเภอเมืองพะเยา)เสด็จตามรอยทางเดิมถึงเขาลูก นี้ ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ อานนท์ซึ่งเสด็จตามจึงทูลถามว่า มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ ก็ทรงตรัสเล่าถึงความหลังให้ฟังโดยตลอด

พระอานนท์ก็ทูลขอว่าแห่งนี้ควรเป็นที่สักการะแห่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในกาลภายหน้าสืบไป พระพุทธเจ้าจึงพระราชทานเกศาเส้นหนึ่งให้แก่พระอานนท์ ณ บัดนั้นพระอินทร์ก็เนรมิตรผอบมารองรับบรรจุพระเกศาไว้ นำไปประดิษฐ์ในอุโมงค์เขาลูกนี้ และต่อมาได้สร้างพระธาตุปูแจ ไว้ให้ประชาชนได้กราบไว้สักการะบูชา

ห่มผ้าองค์พระธาตุปูแจ พระธาตุเก่าแก่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

The morning of January 24, 2021 at 9 AM. Mr. Somwang Puang Bang Pho, Phrae Provincial Governor

Is the president of the cloth covering ceremony on Phra That Pu Chae Rong Kwang District, Phrae Province,

at Wat Phra That Pu Chae Rong Kwang District, Phrae Province, with Buddhists in the area

Achan Rongkwang and nearby come to make a lot of merit today. History of Phra That Pu Chae, Phrae Province,

briefly said that Phra That Pu Chae Is an important archaeological site in Phrae Province

Built ancient for hundreds of years Many eras And has a widespread ruler. He has always restored and restored regularly.

Phra That Pu Chae is enshrined at Wat Phra That Pu Chae Located at Ban Boon Reng, Village No. 4, Ban Bun Rueng, Ban Wiang Rong Kwang District,

Phrae Province, the Fine Arts Department has registered as a national historic site. Phra That Pu Jae is enshrined in a square chedi,

4 meters long on each side, 4 meters high, containing Phra That Taatum on the right, ankle bone) Of the Lord Buddha, Phra That Pu Chae Is an important archaeological site in

Phrae Province Built ancient for hundreds of years Many eras And has a widespread ruler. He has always restored and restored regularly.

Worship of Phra That Pu Chae Or work to ascend the relics Corresponds to the 11-15 lunar day of the 3rd month of every year (5th month above)

Legend in the period when the Buddha image was eaten. Phrachat, a golden sand, has been tracked by hunters for a long time. Upon his arrival, the child suffered a serious injury (urinary incontinence), suffered for 3 days, died.

The occurrence of disturbances (symptoms of urinary incontinence), the indigenous language called pain jae, when the Pho animal became the Buddha

Has come to disseminate the Dharma for the people to Doi Muang Kham (Mueang Phayao District) followed the same path to him. Anon, who followed him, asked, What’s going on here He spoke to listen to the past throughout.

Ananda asks that this place should be a place of worship for all Buddhists in the future. The Lord Buddha therefore gave the hair a hairline to Anon. At that moment, Indra was born to support the hair. To be invented in this mountain tunnel And later created Phra That Pu Chae For people to worship and worship

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *