หน่วยทหารก่อสร้างศาลาแท่นพระโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลาประมาณ 09.00 น. พี่บ้านปางหก

หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ จ.น่าน และเจ้าหน้าที่ อส.จาก อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับชาวบ้าน ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ลื้อ ศาลาแท่นพระ ที่ผุพัง ออกจากบริเวณที่ตั้งอยู่เดิม

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจะดำเนินการ ก่อสร้างแท่นพระขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียน ใช้เป็นที่ สวดมนต์ไหว้พระหลังเคารพธงชาติ เวลาเช้าต่อไป พ.อ.ดร. รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 31 เผยว่า

เนื่องจากทางโรงเรียนปางหก ได้รับการสนับสนุนจากเงินจาก ภาคีกัลยานิมิตร พิชิต covid น่าน และ ผู้มีจิตกุศล ได้ ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อก่อสร้างศาลาแท่นพระ ที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน

ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแรงงาน ที่จะช่วยในการก่อสร้างศาลาแท่นพระ นางนิลัดดา เพตะกร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปางหก จึงได้ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 31 และกรมทหารพรานที่ 33 เจ้าหน้าที่จาก อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยในการก่อสร้างแท่นพระ ดังกล่าวในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หน่วยทหารก่อสร้างศาลาแท่นพระโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน

Military unit to build a pavilion at the monk’s school In the wilderness along the border today (February 17, 2021) at approximately 9:00 am, Ban Pang Six Village

No. 5, Huai Kon Sub-district, Chalerm Prakiat District, Nan Province, Col. Dr. Mobile Development 31 Regional Development Office 3 Military Development Command

Along with the personnel of the units together with the military unit in the Nan province and the SAO officers from Chalerm Phra Kiat Along with the villagers Have come together to help Lue pavilion at the decaying Buddha image from the original location

To improve the area To carry out Construction of a new monk altar For students to use as a place of prayer to pay respect to the Buddha after the national flag The next morning, Col. Rathnontharatanasopon, unit commander Mobile development 31 revealed that

Because the school Pang Hok Funded by money from Parties, Kalyanimitpichit, covid Nan and charitable people have donated money to help. To build a pavilion At school in the wilderness along the border

In which the school still lacks labor To assist in the construction of the pavilion Phra Nang Niradda Petakorn, Director of Ban Pang Hok School Therefore asked for help From the Mobile Development Unit 31 and the 33rd Ranger Regiment, officers from Chalerm Prakiat To assist in the construction of the monk altar As mentioned this time Until it is accomplished well

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *