วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกวิชา IT ร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันจันทร์ ที่ 16 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายธฤต ไชยมงคล และนางสาวอโณทัย เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ห้องเอ กลุ่ม ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ Rcheewa Inno Camp 2020 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) โดยนายธฤต ไชยมงคล ได้นำผลงานของนักศึกษา ชื่อผลงาน Digital Farming เพื่ออาหารปลอดภัย และนางสาวอโนทัย เชี่ยวชาญ นำผลงานนักศึกษา ชื่อผลงาน Smart Home บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย เข้าร่วมแข่งขันด้วย จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *