รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องในความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการประชุมสัมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา” วันที่ 3 – 6 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายไชยะ นราสิทธาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล และนางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและร่วมมุทิตาจิตในครั้งนี้

blackcat agency รับทำ SEO

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *