มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มให้นักเรียน และชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดน เมื่อวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. ด้วยอากาศทางภาคเหนือตอนบน

ยังมีความหนาวเย็น 10 – 17 องศา ในช่วงเช้า ช่วงเย็น และตอนกลางคืน ซึ่งมีเด็กยากจนอยู่จำนวนไม่น้อย ที่ยังขาดแคลน เสื้อกันหนาว และผ้าห่ม

และในพื้นที่ ที่ติดชายแดนนั้น ยิ่งมีความต้องการ เครื่องกันหนาว เพราะอากาศจะหนาวเย็น กว่าพื้นราบ ทางคณะญาติธรรม วัดป่าไม้แดง โดยการนำของพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

จึงได้จัดหามาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ห่างจากชายแดน ประมาณ 19 กิโลเมตร โดยจัดเสื้อกันหนาวไหมพรม ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 180 ตัว

ให้นักเรียน และผ้าห่มจำนวน 30 ผืน ให้กับทางโรงเรียน ซึ่งจะใช้กับนักเรียนระดับอนุบาล ห่มในช่วงนอนพักกลางวัน ที่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านปง มีนักเรียน ทั้งหมด จำนวน 180 คน มีการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมปีที่ 6 การนำผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ไปแจกให้แต่ละพื้นที่ ทั้งเด็กนักเรียน คนชรา ชาวบ้านต่าง ๆ แต่ละที่ตามความต้องการของชาว

บ้านที่ขาดแคลน และมาร้องขอทางคณะญาติธรรม และคนใจดี จึงจะจัดให้มาทางวัด เพื่อแจกจ่ายไปตามพื้นที่ที่ขาดแคลน

มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มให้นักเรียน และชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดน

Give a sweater Blanket for students And villagers adjacent to the border on Wednesday, January 27, 2021 at about 8:00 am with the air in the upper north.

The cold is 10 – 17 degrees in the morning, evening and night. Which has many poor children Who still lacked coats and blankets

And in the areas bordering that The more you want Winter protection Because the weather is colder than the flat ground,

the family of the relatives of Wat Pa Mai Daeng, led by Phra Kru Sathit Thammaphirak Chai Prakan District chief Chiang Mai Province

Therefore has been provided for students Ban Pong School, Nong Bua Subdistrict, Chai Prakan District Chiang Mai Province About 19 kilometers from the border by arranging a sweater.

For 180 students for students and 30 blankets for the school Which will be used with kindergarten students Covered during the lunch break at school.

Banpong School has a total of 180 students. Up to grade 6, bringing a blanket and a sweater To give away to each area Including children, students, old people,

various villagers, each according to the needs of the people Scarce house And requesting from a group of relatives

and kind people will arrange for them to come through the temple To distribute to the scarce areas

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *