มช. เตรียมนำกล้อง CCTV มาใช้ พร้อมประสานกล้องตรวจจับอัจฉริยะ Ai เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.อ.เจนโสภา ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ

พร้อมทีมงานจราจรเชียงใหม่ ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมทีมงาน ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย

โดยใช้กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (กล้องcctv)เพื่อใช้ในการกวดขัน วินัยจราจรภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ จะได้มีประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ ในการนำกล้องตรวจจับ อัจฉริยะ Ai

มาใช้ในการตรวจจับ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะสอดคล้อง นโยบายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564

โดยทางจราจรเชียงใหม่ ได้ประสานขอความรู้ ในการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการจัดระบบ การจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจร ควบคู่การนำ เทคโนโลยีมาบังคับใช้ กฎหมายเพื่อสร้างวินัยจราจร เริ่มจากตัวผู้ขับขี่ต่อไป

มช. เตรียมนำกล้อง CCTV มาใช้ พร้อมประสานกล้องตรวจจับอัจฉริยะ Ai

CMU prepares to bring CCTV cameras to be used and coordinate Ai intelligent detection cameras on Monday, February 1, 2021 at approximately 10.00 am. Registrar of Traffic Work Group

With the Chiang Mai traffic team Welcomes Associate Professor Prasert Rerkriangkrai, Vice President of Chiang Mai University

With the Smart City Management Center team Chiang Mai University There is an information technology development project to monitor

and record driver information. motorcycle Who do not wear a helmet Using closed-circuit television cameras (cctv cameras)

for use in the narrowing Traffic discipline within the area Chiang Mai University in this smart city management center Xiang New University

Will have publicity Cooperation In the introduction of the intelligent sensing camera Ai

Used to detect Motorcyclist Who do not wear a helmet Chiang Mai University entrance Which will correspond Chiang Mai Province Announcement Policy: Letting wearing a helmet 100 percent be an agenda of Chiang Mai Province in 2021.

By traffic in Chiang Mai Have coordinated for knowledge In system development Technology to organize traffic systems and solve traffic problems coupled with the application of technology Laws to Discipline Traffic Starting from the next driver

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *