เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์ การดำเนินงาน การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *