ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ช่วยผลักดันให้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้ พี่น้องชาวเกษตรกร ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม กำนันตำบลแม่ยม และผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และเกษตรกรชาวไร่ชาวนาตำบลแม่ยมและใกล้เคียงทึ่ได้รับประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า กราบขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ช่วยผลักดันและติดตามการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม จังหวัดแพร่ จนใช้งานได้ตามปกติ สามารถสูบน้ำช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้กว่า 1,500 ไร่

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *