ทหารพรานร่วมกับชาวบ้านลีซู สร้างฝายกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง เมื่อช่วงเช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 08.00 น. ทหารพรานร่วมประชาชนลีซู ชาวบ้านบาหลาสร้างฝายผันน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง พันเอกเอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 ได้สังการให้ ร้อยตรี เกรียงไกร กองเขียว ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3315 ฐานปฏิบัติการบ้านบาหลา จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานจำนวน 1 ชุด 10 นาย ให้เข้าร่วมกับประชาชนลีซู บ้านบาหลา ผลัดเปลี่ยนกันวันละ 30 คน เพื่อทำการสร้างฝายกักเก็บน้ำบนดอยสามเส้า หัวต้นน้ำห้วยเมืองงาม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผันลงมาใช้ภายในหมู่บ้าน ทั้งเป็นประปาภูเขาและใช้ในการเกษตรในหน้าแล้งที่จะถึงในเร็วนี้

โดยทุก ๆ ปี ทางหมู่บ้านจะขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งมาตลอด ในปีนี้ทางโครงการร้อยใจรัก ได้สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยทางทหารพรานจัดกำลังเข้าทำการช่วยเหลือร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน โดยได้เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งสร้างหลายลูกเป็นตอน ๆ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างนั้นจะลำบากในการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง เพราะเป็นภูเขาสูง ต้องนำอาหารไปทำกันบนดอย ปีก่อน ๆ จะเป็นฝายหิน ชาวบ้านก็จะสร้างกันเป็นหลายชั้นแต่ไม่คงทนถาวร ต้องทำการซ่อมแซมในทุก ๆ ปี ปีนี้จึงได้สร้างเป็นแบบถาวรเป็นคอนกรีตเสริมไม้ มีที่ระบายน้ำและระบายทราย ตามแบบฝายทั่วไป แล้วต้องทำการเดินท่อเอสล่อนลงมาที่หมู่บ้านและโครงการร้อยใจรัก เมื่อแล้วเสร็จชาวบ้านก็จะสามารถผันน้ำมาใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *