ชุมชนบ้านวังโป่ง รับรางวัล ลดเปลี่ยนโลก ปี 2562-2563 นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ เผยว่า เทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับ ชุนชนบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ลดเปลี่ยนไลกกับโตโยต้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าประจำปี 2562 – 2563 ประเภทชุมชนลดเปลี่ยนโลกชุมชนบ้านวังโป่ง เทศบาลตำบลร้องกวางจังหวัดแพร่ โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศสตร์และเทโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี นางภรธนา เป็งดี กำนันตำบลร้องกวาง และ นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม เทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ารับรางวัล

กิจกรรมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก” กับโตโยต้าเมืองสีเขียวผ่าน www.ลดเปลี่ยนโลก.com จากปัญหามลภาวะขยะ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้จัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก” กับโตโยต้าเมืองสีเขียว ด้วยการเชิญชวนประชาชนมาร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com โดยทุกการลดใช้พลาสติก จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินร่วมสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ทั้งนี้ โตโยต้าดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหามลภาวะ ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในทุกกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ของชุมชนเมือง ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียว

blackcat agency ทำการตลาด

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *