คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ การตกแต่งแก้ไขภาพ รับทำ graphic หรือการจัดการเกี่ยวกับภาพ เช่น ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การตกแต่งภาพถ่าย การสร้างภาพตามจินตนาการ

และการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายให้ชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพหรือกราฟ แทนที่จะเป็นตารางของตัวเลข

ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา งานด้านธุรกิจ งานด้านการออกแบบ งานด้านบันเทิง หรืองานด้านการแพทย์ เป็นต้น

ในการสร้างงานกราฟิกนั้น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควรจะมีลักษณะ
1) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ที่ทำงานเร็ว เนื่องจากโปรแกรมกราฟิกต้องการการคำนวณจำนวนมาก หน่วยประมวลผลกลางที่ทำงานเร็วจะทำให้การตอบสนองคำสั่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว

2) หน่วยความจำที่มีความจุมาก เนื่องจากโปรแกรมกราฟิกทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ถ้าหน่วยความจำมีความจุน้อยเกินไปโปรแกรมอาจจะทำงานช้าหรือไม่ทำงานเลย

3) แผงวงจรแสดงผลที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยความจำบนแผงวงจรจำนวนมาก จำทำให้แสดงภาพได้ด้วยความละเอียดสูงและมีจำนวนสีมาก

4) จอภาพที่มีความคมชัดและมีความละเอียดสูง จะให้ภาพที่ได้คมชัดและสั่นไหวน้อย ซึ่งจะช่วยรักษาสุขภาพทางตาของผู้ใช้งาน

ความรู้เบื้องต้น ที่ควรรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer graphics refers to the creation and manipulation of graphics using a computer. Using computer to create pictures Photo editing Or photo manipulation such as movies, videos, photo retouching Visualization of the imagination

And the use of graphics in presenting information in order to convey meaning more clearly and be easier to understand, such as presenting data with a diagram or graph Instead of a square of numbers

Which is currently being used in various fields of computer graphics Whether it is an education job Business Jobs Design work Entertainment work Or medical work etc.

To create graphics Computer system which should look like
1) Central Processing Unit (CPU) that runs fast because graphics programs require a lot of calculations. The fast central processing unit enables the responding to commands very quickly.

2) Large capacity memory This is because graphics programs work with a lot of data. If the memory capacity is too low, the program may run slowly or not run at all.

3) Efficient display with lots of onboard memory. Remember to display images with high resolution and a large number of colors.

4) High definition and sharp screen Will give you a sharp picture and less flicker This will help maintain the eye health of the user.

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *