เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่่ผ่านมา นายรามสูตร อินทรศร ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่สรวย ได้รับมอบหมายจาก นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย นำคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ร่วมกับปกครองอำเภอแม่สรวย สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เดินทางไปมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาของ นายประเสริฐ วุยแม บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ในบ้านจำนวน 6 คน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ต่อไป

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *