กาดหลวง กาดเมืองใหม่คึกคัก แห่ซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ใน จ.เชียงใหม่ บริเวณกาดหลวง และกาดเมืองใหม่

พบว่า มีประชาชนออกมาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อจัดเตรียมไหว้บรรพบุรุษในช่วงวันตรุษจีนกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ตามแผงค้าในกาดหลวง โดยเฉพาะจุดขายขนมสารพัดชนิด

ทั้งขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมสาลี่ ถ้วยฟู และเครื่องเซ่นไหว้ กระดาษเงิน กระดาษทอง สารพัดสินค้าเพื่อใช้ในช่วงวันตรุษจีน

มีผู้คนหนาแน่น เข้าคิวรอซื้อกันเป็นจำนวนมาก เป็นบรรยากาศเดิม ๆ ที่สดใสในกาดหลวงของผู้ค้าหลาย ๆ แผง เช่นเดียวกับย่านกาดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่ง ค้าปลีก พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไก่ อาหารทะเล

พบว่า มีประชาชนมาตระเวณเลือกซื้อกันคับคั่ง ส่งผลให้ บริเวณย่าน ถ.เมืองสมุถทร และ ถ.วังสิงห์คำ ฝั่งติดลำน้ำแม่ปิง ย่านขายผลไม้นานาชนิด รถติดเป็นระยะ ๆ

กาดหลวง กาดเมืองใหม่คึกคัก แห่ซื้อข้าวของเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน

Kad Luang Parade to buy offerings for the Chinese New Year The reporter reported that The atmosphere of buying offerings during the

Chinese New Year festival of Chinese Thais in Chiang Mai, Kad Luang area And new town Gad

Found that people came out to buy offerings In order to prepare to pay respect to ancestors during the Lunar New Year However,

according to the trade stall in Kad Luang Especially the selling point of various kinds of snacks

Including candies, candies, pears, fluffy cups, and offerings of paper, silver, gold paper, various products for use during the Chinese New Year

Crowded Queuing to buy a lot It is the same bright old atmosphere in the Kad Luang area of ​​many vendors, just like the

Kad Muang district Which is a wholesale and retail source of plants, vegetables, fruits, meat, chicken, seafood

It was found that there was a lot of people traveling and shopping, resulting in the area of ​​Muang Samuthathorn Road

and Wang Sing Kham Road adjacent to the Mae Ping River. Various fruit sales districts Traffic jams periodically

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *