เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใต้ถุนบ้านฝรั่ง(เรือนมิชชันนารี) กศน.แพร่ จัดประชุมบุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้บริหารระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล ครู ศศช. บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 170 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ไปสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 64 ภายใต้คำขวัญ/motto กศน.แพร่ : รักถิ่นฐานบ้านเกิด เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดแพร่กล่าวว่าขอขอบคุณบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าที่ ที่จะสานต่อภารกิจการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนคนแพร่ อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อการศึกษาของจังหวัดแพร่

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *